OSM I i II st. od 26 października 2020 r.

Zgodnie z nowymi wytycznymi z dniem 26 października 2020 r. klasy IV-VIII OSM I st. i I-VI OSM II st. wszystkie zajęcia realizują z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na stronie szkoły został zamieszczony plan w którym na żółto oznaczone zostały zajęcia prowadzone online. Pozostałe lekcje będą realizowane poprzez przesyłane przez nauczyciela treści do samodzielnej realizacji przez ucznia.Zajęcia indywidualne, zespołów, dykcji i recytacji, chórów i orkiestry również będą realizowane zdalnie – szczegóły sposobu realizacji tych zajęć zostaną przesłane przez nauczycieli przedmiotu.
Klasy I-III OSM I st. z uwagi na znaczną absencję uczniów i nauczycieli w dniach 26-30 października 2020 r. również będą realizowały wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.