Komunikat dla klas III-VI OSM II st.

W związku z komunikatem, jaki ukazał się  w ostatnich godzinach na stronie Centrum Edukacji Artystycznej, z którego wynika jak rozumieć należy określenie „przedmiot zawodowy”, informuję, że od dnia 19 października 2020 r. uczniowie klas III-VI OSM II st. realizować będą wszystkie zajęcia edukacyjne w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć z  przedmiotu głównego, tj.:

– instrumentu głównego w specjalności instrumentalistyka

– instrumentu głównego-jazzowego w specjalności instrumentalistyka jazzowa

– śpiewu w specjalności wokalistyka

– rytmiki w specjalności rytmika.

Dyrektor ZSM w Toruniu