Organizacja szkoły

Wszystkie informacje dotyczące planów lekcji, list uczniów, obowiązujących procedur oraz formularz świetlicy zamieszczane są w zakładce Organizacja roku. Uwaga, zmieniły się godziny dzwonków szkolnych.

Z uwagi na sytuację sanitarną nie odbędą się tradycyjne spotkania z nauczycielami instrumentu. Nauczyciele będą się kontaktować z Państwem w sprawie planu telefonicznie lub drogą mailową. Jeśli ktoś zmienił dane kontaktowe to jest proszony o ich zaktualizowanie u wychowawcy lub opiekuna klasy.