Bieżące informacje dotyczące roku szkolnego 2020/2021

W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2020/2021 na stronie szkoły w zakładce Organizacja roku począwszy od ostatniego tygodnia sierpnia będą zamieszczane aktualne informacje. Będą one dotyczyły m. in. klas I OSM I st. oraz procedur, które zostaną wprowadzone od 1 września 2020 r. W ostatnim dniu sierpnia pojawi się plan lekcji 2020/2021.