Najlepsza klasa VIII w Toruniu

Oto klasa II OSM II st. z najwyższą średnią i najliczniejszymi sukcesami pośród wszystkich toruńskich klas ósmych w roku szkolnym 2019/2020. Ich średnia ocen wyniosła 5,27 (5,22 licząc przedmioty muzyczne). Zdobyli łącznie 15 tytułów laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (10 laureatów, 5 finalistów). Znaleźli się wśród nich także stypendyści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Torunia. W nagrodę za wysokie wyniki w nauce i imponujące osiągnięcia prezydent Michał Zaleski spotkał się z najlepszą klasą i wręczył im świadectwa szkolne wraz z upominkami. GRATULUJEMY!!!