Warsztaty Chóralne

Serdecznie zapraszamy na Regionalne warsztaty dla nauczycieli prowadzących chóry i zespoły wokalne w szkołach muzycznych I i II st. połączone z III Przeglądem Chórów Szkół Muzycznych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowy program warsztatów znajduje się w załączniku. Zgłoszenia na warsztaty należy przesłać do 13 maja na załączonym formularzu .