Zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia publiczne:

  •  Nie są prowadzone postępowania.

 

Archiwalne zamówienia publiczne:

  •  Zakup i dostawa mebli szkolnych
    • Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu informuje, że termin składania ofert dot. Zapytania ofertowego Nr ZSMuz.071.162.2016.ET  dla projektu pn. "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych" realizowanego w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr POIS.08.01.00-00-0001/16 - zostaje przedłużony do dnia 04.01.2017 do godz. 9.00
    • Ogłoszenie o wynikach