Zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia publiczne:

 

 • Zakup i dostawa środków do utrzymania czystości [ZSMuz.071.04.2019.AN]
  • Zapytanie ofertowe .pdf
  • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy .pdf .docx
  • Załącznik nr 3 - oświadczenie .pdf .docx
  • Załącznik nr 4 - oświadczenie .pdf .docx
  • Załącznik nr 5 - umowa .pdf (sprostowanie)
  • Sprostowanie: § 3 ust  3 poprzez dodanie zapisu "zmiana ceny dopuszczalna jest  w przypadku ew. zmiany stawki VAT na dany asortyment" otrzymuje brzmienie Sprzedawca zobowiązuje się, że rodzaj i jakość dostarczonego asortymentu nie ulegną zmianie, a ceny wymienione w zał. Nr 1 do umowy nie ulegną zwiększeniu do końca realizacji umowy, zmiana ceny dopuszczalna jest  w przypadku ew. zmiany stawki VAT na dany asortyment.
  • Sprostowanie: § 4 ust  4 poprzez zmianę zapisu "w terminie 24 godzin" na "w terminie 48 godzin" otrzymuje brzmienie Sprzedawca odpowiada za jakość dostarczonych artykułów. W przypadku dostarczenia artykułów uszkodzonych lub niezgodnych z umową, zobowiązany jest do ich wymiany na własny koszt w terminie 48 godzin od powzięcia o tym wiadomości. Jeżeli wyznaczony termin wymiany jest dniem wolnym od pracy wymiana zostanie zrealizowana pierwszego  dnia roboczego następującego po wyznaczonym dniu.

 

 • Zakup i dostawa papieru toaletowego i ręcznikowego [ZSMuz.071.03.2019.AN]
  • Zapytanie ofertowe .pdf
  • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy .pdf .docx
  • Załącznik nr 3 - oświadczenie .pdf .docx
  • Załącznik nr 4 - oświadczenie .pdf .docx
  • Załącznik nr 5 - umowa .pdf (sprostowanie)
  • Sprostowanie: § 3 ust  3 poprzez dodanie zapisu "zmiana ceny dopuszczalna jest  w przypadku ew. zmiany stawki VAT na dany asortyment" otrzymuje brzmienie Sprzedawca zobowiązuje się, że rodzaj i jakość dostarczonego asortymentu nie ulegną zmianie, a ceny wymienione w zał. Nr 1 do umowy nie ulegną zwiększeniu do końca realizacji umowy, zmiana ceny dopuszczalna jest  w przypadku ew. zmiany stawki VAT na dany asortyment.
  • Sprostowanie: § 4 ust  4 poprzez zmianę zapisu "w terminie 24 godzin" na "w terminie 48 godzin" otrzymuje brzmienie Sprzedawca odpowiada za jakość dostarczonych artykułów. W przypadku dostarczenia artykułów uszkodzonych lub niezgodnych z umową, zobowiązany jest do ich wymiany na własny koszt w terminie 48 godzin od powzięcia o tym wiadomości. Jeżeli wyznaczony termin wymiany jest dniem wolnym od pracy wymiana zostanie zrealizowana pierwszego  dnia roboczego następującego po wyznaczonym dniu.

 

Archiwalne zamówienia publiczne:

 • Zakup i dostawa mebli szkolnych [ZSMmuz.071.87.2018.AN]
  • Zapytanie ofertowe [.pdf]
  • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [.docx]
  • Sprostowanie: Termin realizacji zamówienia ustala się na 30 listopada 2018 r.
  • Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf]
 •  Zakup i dostawa mebli szkolnych
  • Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu informuje, że termin składania ofert dot. Zapytania ofertowego Nr ZSMuz.071.162.2016.ET  dla projektu pn. "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych" realizowanego w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr POIS.08.01.00-00-0001/16 - zostaje przedłużony do dnia 04.01.2017 do godz. 9.00
  • Ogłoszenie o wynikach