3. Noc w Szkole

3. Noc w Szkole

10-11.04.2015r. (20:30 – 6:00)


Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjum i liceum OSM na „3. Noc w Szkole”, która rozpocznie się 10 kwietnia o godzinie 20:30. Poniżej znajdziecie program/zasady dotyczące projektu. Już dziś pokażcie je swoim rodzicom i poproście o wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

Pamiętajcie, termin dostarczania zgłoszeń mija 8 kwietnia!

 

UWAGA! By móc wziąć udział w „3. Nocy w Szkole”, musicie dostarczyć do 8 kwietnia (włącznie) pisemną deklarację podpisaną przez rodzica/opiekuna, wtedy zostaniecie wpisani na listę. Uczniowie, którzy nie dostarczą deklaracji do 8 kwietnia, nie będą mogli wziąć udziału w projekcie.
Deklaracja jest dostępna na stronie internetowej ZSM tutaj, a także będzie dystrybuowana przez Samorząd w szkole. Należy ją dostarczyć do pana Radosława Wiśniewskiego (opiekuna Samorządu OSM II st.) lub do swoich wychowawców, powtórzmy,
w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia włącznie.
 

Ramowy plan „3. Nocy w Szkole”
10.04./11.04.2015r.

20:30                           Zbiórka uczestników
20:45 – 20:55              Apel w auli ZSM
21:00 – 22:00              Koncert szkolnego zespołu rockowego
22:05 – 22:15              Szkolne selfie – przed nocą
J
22:30 – 23:30              Familiada
23:40 – 00:40              Karaoke time!
0:50 – 1:20                  Przerwa na hot-dogi
1:30 – 2:15                  Król Sucharów – konkurs, prowadzenie: profesor sucharologii – S. Małecki
2:30 – 3:10                  Tańce – połamańce (konkurs)
3:15 – 5:00                  Gry, filmy, zabawa – czas twórczo spędzany w salach lub odpoczynek
5:05 – 5:15                  Podsumowanie, rozdanie dyplomów za konkursy +  selfie po nocy  J
5:20 – 6:00                  Wio, senne tosty! – wspólne śniadanie

Informacje dla rodziców

Ø  Osoby zmęczone, będą miały do dyspozycji salę do spania. Każdy uczeń musi mieć ze sobą karimatę i śpiwór.

Ø  Między poszczególnymi częściami „3. Nocy” będą przerwy, by uczniowie mogli odpocząć.

Ø  Uczniowie będą mieli zapewnioną wodę i herbatę oraz 1 ciepły posiłek w postaci hot-doga, a także tosty. Pozostałe jedzenie i picie muszą przynieść ze sobą.

Ø  Obszar zabawy będzie wyraźnie oznaczony, a reguły zabawy przedstawione w auli w trakcie apelu. Drzwi do budynku B i C będą zamknięte. Nauczyciele i członkowie Samorządu będą pilnowali, by zabawa przebiegała w miłej i bezpiecznej atmosferze.

Ø  UWAGA: gdyby zaistniała taka konieczność, dziecko może zostać odebrane w trakcie trwania zabawy (tj. między 20:30 a 6:00), ale wyłącznie przez rodzica/opiekuna (proszę też wtedy powiadomić o fakcie zabrania dziecka któregoś z nauczycieli-opiekunów).

Podczas „3. Nocy w Szkole” dyżur pełnić będzie odpowiednia, ustalona z Dyrekcją ZSM, liczba nauczycieli, którzy zechcą włączyć się społecznie w projekt. Reprezentanci Samorządu OSM II stopnia stanowić będą grupę organizującą wydarzenia „3. Nocy”.

 

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do udziału w zabawie! J

 

Samorząd OSM II stopnia