Ogłoszenia o sprzedaży

 Informujemy o zakończeniu postępowania dotyczącego możliwości zakupienia używanych fortepianów w ramach przetargu. Są to:

- fortepian Bluthner - Leipzig .pdf

- fortepian C. Bechstein - Berlin .pdf

- fortepian Calisia .pdf

- formularz ofertowy .docx  lub .pdf

- ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 7/2018 .pdf

- ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8/2018 i 9/2018 .pdf

Oferty można było składać do 30 października 2018 r. do godz. 10.00.

 


 

Informujemy o zakończeniu postępowania dotyczącego zakupienia używanych fortepianów w ramach przetargu. Są to:

- fortepiany Bluthner - Leipzig [PDF]

- fortepian C. Bechstein - Berlin [PDF]

- fortepian Sommerfeld - Bydgoszcz [PDF]

- fortepian Calisia [PDF]

- formularz ofertowy [DOTX]

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]

- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania [PDF]

Oferty można było składać do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00.