Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Plakat rekrutacyjny:

Nowość! Specjalność instrumentalistka jazzowa w SM II st.

 

Ogłoszenia:

  • 15 maja zostanie wywieszona lista osób przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Toruniu.
  • 25 kwietnia zostanie wywieszona lista osób przyjętych do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Toruniu.

 

Informacje dotyczące rekrutacji:

  • Regulamin przyjmowania uczniów [PDF]
  • Terminy składania podań:
    • OSM I st. do 15 marca do 20 marca
    • OSM II st. do 30 kwietnia
    • SM I st. do 15 kwietnia
    • SM II st. do 18 maja
  • Badanie przydatności do kształcenia muzycznego kandydatów dla szkół I st. [PDF]
  • Wymagania na egzamin wstępny do OSM II st. [PDF]
    • Ćwiczenia do powyższego egzaminu [PDF]
  • Wymagania egzaminacyjne do SM II st. [PDF]
    • Ćwiczenia do powyższego egzaminu [PDF]
  • Wnioski o przyjęcie [LINK]