O szkole


 

W skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu wchodzą:

 - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

 - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

 - Szkoła Muzyczna I stopnia

 - Szkoła Muzyczna II stopnia

 

OSM I i II stopnia realizuje program w zakresie kształcenia ogólnego obowiązującego i odpowiadającego poziomowi innych szkół ogólnokształcących. Równocześnie umożliwia zdobywania wiedzy i umiejętności z przedmiotów muzycznych.

Nauka w OSM I st. trwa 6 lat. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. jest odpowiednikiem 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum.

Szkoły Muzyczne I i II st. kształcą wyłącznie w zakresie przedmiotów muzycznych a zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. SM I st. prowadzi kształcenie muzyczne w 6-letnim dziale dziecięcym oraz w 4-letnim dziale młodzieżowym. SM II st. kształci uczniów na 6-letnim wydziale instrumentalnym i 6-letnim wydziale rytmiki oraz 4-letnim wydziale wokalnym.

 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Ministerstwo Kultury.

 

Sprawozdanie z pracy Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego i dyrektora
w roku szkolnym: