e-Dziennik - strona informacyjna

Logowanie do e-Dziennika:

www.mobireg.pl/zsm-tor

 

Ogłoszenia:

Uwaga Rodzice!

Od dnia 16 (poniedziałek) do 27 (piątek) października  2017 r. możliwy będzie zakup rozszerzonej wersji dostępu do konta w e-dzienniku na promocyjnych warunkach. Cena tej wersji to 12 zł za semestr (w przypadku znacznej ilości osób, które dokonają zakupu wersji rozszerzonej, będzie to kwota obejmująca cały rok szkolny). Zakupu mogą Państwo dokonać bezpośrednio z własnego konta. Opłacenie jednego konta "Rodzic" aktywuje wszystkie konta przypisanych tam dzieci uczących się w szkole muzycznej.

Wszelkie pytania, problemy lub wątpliwości należy kierować do administratora e-dziennika drogą mailową lub poprzez dziennik elektroniczny.

 

Dokumenty:

  • Regulamin dziennika elektronicznego MobiReg [PDF]

 

Kontakt: