Założenia projektu

 

Tytuł naszego projektu: "Ch@t in Europe" wskazuje na stworzenie możliwości komunikacji między naszymi placówkami oraz instytucjami współpracującymi. Symbol @ został użyty świadomie w celu podkreślenia wartości i możliwości płynących z wykorzystania Internetu i nowoczesnych techonolgii informacyjnych.

 

Kluczowe założenia projektu:

1) Zwiększenie efektywności nauczania języków obcych we wczesnych etapach edukacyjnych,

2) Wykorzystanie technologii informacyjnych TIK w nauczaniu i uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tablic interaktywnych w klasach 1-3.

3) Zwiększenie świadomości kulturalnej uczniów, nauczycieli i szerszego środowiaska lokalnego.

 

Jako że każdy na naszych partnerów praktykuje nauczanie języków obcych, naszym celem jest znalezienie najskuteczniejszych metod nauczania i wymiana doświadczeń w tej dziedzinie.

Wykorzystanie TIK w naszych szkołach jest na bardzo różnym poziomie, w związku z czym pragniemy korzystać z doświadczenia i wiedzy szkół pracujących z tablicami interatywnymi. Ponadto zadaniem działań projektu jest podniesienie umiejętności wykorzystania TIK wśród uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkół.

Zakładamy też podniesienie świadomości kulturalnej naszych uczniów i pracowników.

Osiągniecie naszych założeń umożliwią nam: - spotkania nauczycieli podczas 'Wizyt Comeniusa", podczas których nauczyciele i inni pracownicy będą mieli możliwość doświadczyć i podzielić się swoim spostrzeżeniami dotyczącymi pracy nauczycieli w placówkach partnerskich - możliwości płynące z wykorzystania TIK pozwolą na czynny udział uczniów w projekcie: stworzenie wspólnej platformy edukacyjnej (JOOMALA), portale społecznościowe - wideo konferencje uczniów (SKYPE, FACEBOOK), Blog Comeniusa - wszystkie wyżej wymienione będą również wykorzystywane do pracy nad projektem, wdrażania zmian jak i ewaluacji projektu. - wybrane grupy uczniów, pojedynczy uczniowie jak i wszyscy uczniowie szkół będą zaangażowani w różnorodne działania projektu w tym, Dni Comeniusa.