Wyniki Makroregionalnego Konkursu Wiedzy o Karolu Szymanowskim

5 października 2012 roku odbył się w naszej szkole Makroregionalny Konkurs Wiedzy o Karolu Szymanowskim. Wzięło w nim udział 9 dwuosobowych drużyn z 7 szkół muzycznych II stopnia ( z Inowrocławia, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego, Włocławka i Torunia).

Konkurs przebiegał dwuetapowo: pierwszy etap był testem pisemnym, drugi miał formę turnieju z udziałem publiczności. W turnieju każda drużyna musiała odpowiedzieć na 5 pytań.

Zwycięzca konkursu został wyłoniony po regulaminowej serii pytań, jednak laureatów II i III miejsca poznaliśmy po emocjonującej dogrywce, w której uczestniczyły trzy drużyny: z Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi oraz Inowrocławia. Odpowiedzi uczestników konkursu oceniało Jury: dr Aleksandra Kłaput -Wiśniewska z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dr Agnieszka Chwiłek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Marcin Gmys z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jurorzy podczas ceremonii wręczenia nagród wyrazili uznanie dla rozległej wiedzy uczestników na temat życia i twórczości K. Szymanowskiego.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce:

Małgorzata Bednarska i Maciej Tatarynowicz z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim .

 

II miejsce:

Katarzyna Kozłowska i Beata Tasarz z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Laureatów I i II miejsca do konkursu przygotowała Pani Renata Walesińska

 

III miejsce:

Natalia Chandrała i Filip Marek Jarmuszczak z Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Drużyna przygotowywała się po kierunkiem

Pań: Wandy Wyszkowskiej oraz Iwony Rzepeckiej

 

Serdecznie gratulujemy Laureatom oraz ich Pedagogom i zapraszamy na kolejną edycję konkursu.