Przesłuchania CEA - harmonogram

Harmonogram Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej (25-28 listopada 2018):

  • klasy gitary i zespołów gitarowych szkół muzycznych I stopnia - tutaj
  • klasy gitary i zespołów gitarowych szkół muzycznych II stopnia - tutaj