Regulamin korzystania z sal ćwiczeniowych

Informujemy, że zarządzeniem Dyrektora Szkoły został wprowadzony został regulamin korzystania z sal ćwiczeniowych, określający zasady udostępniania i korzystania z sal w celu ćwiczenia na instrumencie.

Regulamin w formacie pdf dostępny jest tutaj.

Załącznik nr 1 w formacie docx tutaj.

Załącznik nr 2 w formacie docx tutaj.