Karta zgłoszenia dziecka do Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/19

Informujemy, że karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna jest tutaj.