Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019!


Wpłaty za obiady - kwiecień 2018

Kwiecień 2018 - 108,00 zł

Wpłaty wyłącznie na konto bankowe:

Bank Millennium S.A. O/Toruń
 
68 1160 2202 0000 0000 6519 7160

Terminy wpłat:

  • 16.03.2018 - 27.03.2018

Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane

Cena jednego obiadu wynosi 6,00 zł

Bardzo prosimy wpłacanie na konto szkoły w podanych powyżej terminach.

Uwaga! Uwaga! Opłata liczona jest od 4 do 27 kwietnia (3 i 30 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć szkolnych).
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, klasę oraz dni w których obiady są wykupione

np. tylko poniedziałki i piątki itd.  

 

Dowód wpłaty proszę dostarczy w w/w terminach do kasy w celu otrzymania karty obiadowej.