Konkurs kompozytorski - zmiana terminu zgłoszeń

Informujemy, iż termin składania prac na Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego
u
pływa dnia 15 sierpnia 2016 r.

Zaktualizowany regulamin dostępny jest tutaj